┼rsm°te

Generalforsamling skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av dagsorden, valg av møtedirigent og referent.
 2. Årsberetning fra styret
 3. Regnskap
 4. Vedtektsendringer
 5. Valg av styre, styreleder og nestleder.
 6. Valg av to revisorer
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Andre saker.

  Registrering her

  Vedtektsendringer til godkjenning


Dagens §3 Medlemmer:

«Utmelding fra foreningen skal sendes skriftlig med 30 dagers forvarsel. Styret har rett til å kaste ut medlemmer hvis de ikke følger foreningens målsetninger.»

Endringsforslag fra styret:

Utmelding fra foreningen skal sendes skriftlig og trer i kraft 1. januar påfølgende år. Utmelding endrer ikke plikt til å betale medlemskontingent i inneværende regnskapsår.

Dagens §8 Generalforsamling:

«Foreningens generalforsamling skal holdes innen slutten av mai hvert år. Innkalling til generalforsamling skal sendes minst tre uker i forveien.»

Endringsforslag fra styret:

«Foreningens generalforsamling skal holdes innen slutten av mai hvert år. Innkalling til generalforsamling skal sendes minst to uker i forveien.»